Δραστηριότητες

Αγωγή καταναλωτή :  Αχ αυτός ο καπνός   (δραστηριότητα με θέμα την καλλιέργεια, επεξεργασία, κατανάλωση του καπνού και τη σημασία αυτού του προϊόντος για τους ανθρώπους της περιοχής ) 

Ερευνητική Εργασία Project της Α' τάξης (Σχολ. έτος 2011-2012)  

 

Επιστροφή