ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η Τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων ετών έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και στην αγορά εργασίας. Τα Τ.Ε.Ε συνδυάζουν τη γενική παιδεία με την εξειδικευμένη τέχνη και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους. Τα Τ.Ε.Ε ιδρύθηκαν με των Νόμο 2640 του 1998.Το Τ.Ε.Ε Αμφιλοχίας απο το Νοέμβριο του 2000 στεγάζεται σε σε νεο κτίριο που πληρεί όλες τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου. Λειτουργεί με σύγχρονα προγράμματα σπουδών και βιβλία και παρέχει εκπαίδευση σε βασικούς τομείς  οι οποίοι ανταποκρίνονται στης απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η εκπαίδευση προέρχεται σε δυο κύκλους. Ο πρώτος είναι διετής και δικαίωμα εγγραφής στην Α τάξη έχουν όσοι μαθητές έχουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Οι απόφοιτοι του Α΄ κύκλου λαμβάνουν πτυχίο και μπορούν να ασχοληθούν ως ελεύθεροι ή με υπαλληλική σχέση επαγγελματίες ''επιπέδου 2''. Μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον 2o κύκλο του Τ.Ε.Ε.

   Ο δεύτερος κύκλος είναι μονοετής και οι απόφοιτοι του λαμβάνουν πτυχίο και μπορούν να ασχοληθούν ως ελεύθεροι ή με υπαλληλική σχέση επαγγελματίες ''επιπέδου3''. μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Τ.Ε.Ι. μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε πανελλήνιες εξετάσεις ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα  Ι.Ε.Κ.

Στο Τ.Ε.Ε. Αμφιλοχίας λειτουργούν οι Τομείς:

 

Επιστροφή